Otázky

1. Ako zabezpečujeme kvalitu prekladu?
Spolupracujeme iba s profesionálnymi prekladateľmi, ktorí sa špecializujú užšie na jednotlivé odbory v danom jazyku. Každý preklad prejde internou lingvistickou kontrolou.

2. Ako je definovaná normovaná strana?
Normovaná strana sa definuje podľa počtu znakov bez medzier / 1800. To znamená, že 1 normovaná strana má 1800 znakov.

3. Koľko slov má 1 normovaná strana?
Jedna normovaná strana ma v slovenčine cca 250 slov, v angličtine cca. 300.

4. Ako si spočítam slová či znaky v danom dokumente?
Slová ako i znaky v dokumente nájdete jednoducho vo vlastnostiach dokumentu.

5. Čo je to lokalizácia?
Lokalizácia je preklad a úprava produktu a obsahu zohľadnením špecifík lokálnych trhov. Lokalizujú sa najčastejšie napr. dokumentácia, školiace materiály, užívateľské prístupy, systémové správy, technická podpora, marketingové materiály a podobne. Profesionálnym použitím správnych lokalizačných procesov a nástrojov sa podstatne zvyšuje efektívnosť a kvalita výsledného prekladu.

6. Aký je to súdny preklad?
Súdny preklad alebo preklad s úradnou pečiatkou vyhotovuje súdny prekladateľ. Ide o prekladateľa, ktorý je registrovaný na Ministerstve spravodlivosti a ktorý Váš preklad opatrí súdnou guľatou pečiatkou. Väčšinou ide preklady úradných dokumentov ako napr. rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov alebo výpis z obchodného registra a podobne.