Kontakt

ViaVerbi s.r.o.

Prevádzka:
Severovcov 16
811 10 Bratislava
Tel. +421 918 616 980
E-mail: viaverbi@viaverbi.sk
Preklady • Tlmočenia • Lokalizácie
www.viaverbi.sk

Sídlo spoločnosti:
ViaVerbi s.r.o.
Budatínska 13
851 05 Bratislava

Prevádzka Senica:
Tel. +421 915396114