Tlmočenie

Flexibilne zabezpečíme profesionálne konzekutívne i simultánne tlmočenie kdekoľvek na Slovensku.

  • Konzekutívne tlmočenie – tlmočník prekladá jednotlivé úseky reči.
    - obchodné stretnutia, rokovania, schôdzky
  • Simultánne tlmočenie – tlmočník hovorí zároveň s rečníkom, s využitím tlmočníckej techniky.
    - kongresy, konferencie, prednášky, školenia
  • Tlmočenie so súdnym overením – tlmočníkom registrovaným na Ministerstve spravodlivosti.
    - svadby, rokovanie u notára, absolvovanie vodičských skúšok pre cudzincov a pod.
  • Tlmočenie po telefóne

Minimálna účtovná jednotka za akékoľvek tlmočenie sú 2 hodiny.