Preklady

Preklady od odborníkov vo Vašej oblasti

Poskytujeme profesionálne odborné preklady vypracované výlučne odborníkmi v požadovanej špecializácii. Kvalitu prekladu garantujeme vybudovaným lingvistickým tímom, ktorý tvoria  profesionálni prekladatelia, „native speakeri“, korektori a projektoví manažéri s lingvistickým vzdelaním.

Pri prekladoch kladieme dôraz rovnako na jazykovú správnosť, ako aj na presnú odbornú terminológiu založenú na individuálnom prístupe k požiadavkám klienta. Každý preklad prejde internou lingvistickou kontrolou..
Okrem profesionálneho prístupu poskytujeme expresné termíny vyhotovenia.

Cenovú kalkuláciu s možnými termínmi Vám radi zašleme obratom po zaslaní dokumentu s uvedením požadovanej jazykovej kombinácie prekladu, alebo si preklad môžete objednať pomocou online objednávky.

Chcem poslať online formulár »

Odborné preklady z oblasti medicíny a ekonómie

Prekladateľská spoločnosť ViaVerbi s.r.o. sa užšie špecializuje na odborné preklady z oblasti medicíny a ekonómie. Garantom týchto prekladov sú odborníci z oblasti medicíny, farmaceutiky, daňového a účtovného poradenstva.

Preklady väčšieho rozsahu ako aj preklady pri dlhodobej spolupráci na pravidelnej báze s dodržaním jednotnej terminológie realizujeme pomocou CAT nástrojov.

Sudne preklady

Okrem odborných prekladov poskytujeme preklady s úradným overením a lokalizácie.