Lokalizácie

Lokalizácia je vysokošpecializovaná služba, pri ktorej je konkrétny produkt pretransformovaný do cudzieho jazyka tak, aby maximálne zohľadňoval potreby konečného užívateľa v konkrétnej krajine.

Prekladateľská spoločnosť ViaVerbi s.r.o. poskytuje nasledovné služby v oblasti lokalizácie:

 • Lokalizácia internetových stránok
  - kompletné preklady internetových prezentácií Vašej spoločnosti vrátanie vkladania textu do zdrojových kódov a editácie grafiky
 • Lokalizácia užívateľského menu zariadení
  - kompletné preklady menu elektronických a multimediálnych zariadení
 • Preklad a lokalizácia užívateľských príručiek
  - lokalizovaný preklad zo zdrojového dokumentu 
  - výstup zodpovedá zavedeným štandardom jednotlivých krajín

Na každom projekte lokalizácie prekladu pracuje tím ľudí zložený z projektového manažéra, IT supportu, prekladateľa podľa výberu a v prípade potreby i korektora.

Na zabezpečenie kvality prekladu ponúkame klientovi na začiatku projektu možnosť výberu prekladateľa podľa skúšobného textu, ktorý vypracujú viacerí prekladatelia.

CAT preklady

CAT preklady sú preklady podporované najnovším softvérom, ktorý zaručuje jednotnosť terminológie, skrátenie termínu dodania a výhodnú cenu.

Do prekladateľskej pamäte sa k originálnym vetám ukladajú preložené vety tak, aby boli pripravené na opätovné použitie v prípade, že sa v originálnom texte vyskytne totožná alebo podobná veta. Takto počas realizácie prekladov vznikajú prekladové pamäte, ktoré sú založené na paralelných súboroch viet. Ak sa v texte vyskytne dvakrát tá istá veta, nebude preložená dvakrát inak, ale bude zachovaná konzistentnosť prekladu.

V prípade, že už máte vytvorené prekladové pamäte, môžete nám ich poskytnúť a my ich pri preklade budeme používať, čím vám zabezpečíme jednotnosť používaných fráz a termínov s vašou vnútropodnikovou terminológiou.